Направления подготовки

На кафедре ведется подготовка по специальности «Экономическая теория» на дневной форме обучения (бюджет и контракт):

Образовательные уровни

Лицензированное количество студентов*

Нормативные сроки обучения*

Стоимость одного года обучения на контракте, грн.*

Только дневная форма обучения

Бакалавры 30 бакалавров

4 года

9570

Магистры 25 магистров

2 года

19350

 

Внимание! Возможны изменения. Следите за обновлениями.

*Подробнее см.:

«Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання»

«Тимчасові розцінки на навчання з одержанням першої вищої освіти у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна для громадян України»